Funkishus

FUNKISHUS – FÖR EN NY TID

Arkitekter runt om i världen började under 1920-talet använda helt nya formspråk och förkastade därmed helt traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna. Hus skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). Funkisstilen med sina funkishus var född.

attityd

“HUS MED ATTITYD” skapar av arkitekt Nils Nordkvist är ett typiskt exempel på modern arkitektur med rötter i funktionalismens idéer. Foto: Göran Uhlin

 _DSC0585

EN ARBETSMETOD

Funktionalisterna själva betraktade inte funktionalismen som en ny stil utan som en arbetsmetod: funkishusen skulle formas genom teknisk och funktionell analys utan estetiska överväganden. Det ändamålsenliga var också “det sköna”. Om funktionalismens skönhetsvärden skrev Åhrén 1926: Den är tillbakadragen, opersonlig och har […] mycket litet av yttre kännetecken gemensamma med den fria konsten. Den är bäst när man inte alls tar notis om den.

FUNKTIONALISMEN I SVERIGE

I Sverige började de nya strömningarna uppmärksammas i mitten av 1920-talet. Den som först introducerade idéerna var Uno Åhrén som hade imponerats av Le Corbusiers paviljong Esprit Nouveau från världsutställningen i Paris år 1925. Åhrén skrev flera positiva artiklar om den nya arkitekturen och han kom att bli rörelsens främste ideolog i Sverige. Åhrén medverkade också vid Stockholmsutställningen 1930, ett arrangemang som brukar betraktas som funktionalismens genombrott i Sverige. Chefsarkitekt var Erik Gunnar Asplund och han utformade lätta transparenta utställningspaviljonger i funkisstil.

1928 ritade Sven Markelius tillsammans med Uno Åhrén kårhuset vid Tekniska Högskolan i Stockholm, vilken var den första större offentliga funktionalistiska byggnaden i Sverige. Han var också arkitekten bakom Helsingborgs konserthus som stod färdigt 1932. Skandinavien fick sina första funkishus vid denna tid.

Parkhöjden-1

Parkhöjden i Göteborg är ett område som Willa Nordic skapat tillsammans med arkitekt Stefan Rupert. Mycket av inspirationen kommer från funktionalismen i modern tappning. Läs mer…

RADIKALA ARKITEKTER

I Sverige fanns även en mera radikal grupp bestående av arkitekterna Sven Markelius, Uno Åhrén, Gunnar Asplund, Eskil Sundahl, Wolter Gahn och konsthistorikern Gregor Paulsson som betraktade funktionalism inte bara som ett arkitektoniskt uttrycksmedel utan även som en livsstil. Sina radikala idéer publicerade de 1931 i debattboken “acceptera“.

WILLA NORDIC OCH FUNKTIONALISMEN

Idag är funktionalismen ett bredare begrepp och man talar ofta om nyfunkishus. Många av Willa Nordics arkitekter ritar hus med funktionalismens idéer som grund kombinerat med modern teknik och ny, djärv design. Dessa funkishus och nyfunkishus finns i Willa Nordics stilgrupper MODERNT. Några av de främsta arkitekterna inom dessa stilgrupper är Stefan RupertNils NordkvistLars Carlsson,  Klas Sjöstrand och Patrik Windisch. Det populära kollektionshuset ONV Bolig från Willa Nordic som ritats av arkitekt Søren Rasmussen hämtar sin filosofi från funktionalismens enkelhet och anpassning till den moderna människans behov.